امروز
1403 خرداد 29
40 19

گیج فشار سیگما SIGMA

خلاصه

این گیج فشار سیگما SIGMA جنس ترکیه ای ساخت ترکیه

 

ویژگی ها