امروز
1401 آذر 7
24 22

گیج فشار سیگما SIGMA

خلاصه

این گیج فشار سیگما SIGMA جنس ترکیه ای ساخت ترکیه

 

ویژگی ها