امروز
1402 آذر 11
59 2

گیج فشار سیگما SIGMA

خلاصه

این گیج فشار سیگما SIGMA جنس ترکیه ای ساخت ترکیه

 

ویژگی ها