امروز
1403 خرداد 29
46 18

پمپ هیدرولیکی رکسروت Rexroth

خلاصه

شرکت رکسروت Bosch Rexroth در سال 2001 میلادی از ادغام دو شرکت بزرگ و قدیمی مانسمان رکسروت Mannesmann Rexroth و بوش Bosch بوجود آمد و مقر اصلی آن در آلمان می‌باشد.پمپ هیدرولیک پیستونی A4VSO بوش رکسروت

پمپ هیدرولیک پیستونی A4VG بوش رکسروت

پمپ هیدرولیک پیستونی A10VG بوش رکسروت

پمپ هیدرولیک پیستونی A2FO بوش رکسروت

پمپ هیدرولیک پیستونی A10VSO بوش رکسروت


در میان انواع پمپ هیدرولیک رکسروت دبی متغیر با کاربرد فراوان درصنایع و کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی کشور پمپ پیستونی A10VSO رکسروت و A10VO رکسروت می‌باشد که دلایل متعددی از قبیل طراحی عالی، امکان استفاده متنوع در سیستم‌های موبایل و ثابت، رنج کنترلی گسترده، مکش مناسب، وزن کم در عین توان بالا، عمر کاری طولانی (استفاده از یاتاقان‌های تخصصی) و امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری در محدوده مجاز بر اساس طراحی سیستمی و راندمان عالی قابل قبول را می‌توان برای این نوع پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت بر شمرد.
این دو تیپ از پمپ هیدرولیک رکسروت علاوه بر پیستونی محوری و جابجایی متغیر بودن با امکان کاربرد این پمپ پیستونی بوش رکسروت در مدار بصورت حلقه باز دارای کلاس فشاری یکسان بوده و به نوعی پمپ هیدرولیک رکسروت با کد A10VO تیپ خواهر پمپ A10VSO می‌باشد، تفاوت پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت مدل‌های A10VSO و A10VO در کلمه "S" به‌معنای کاربرد در سیستم‌های ثابت بوده که به این عنوان  A10VO مناسب استفاده در سیستم‌های متحرک می‌باشد.
بطور کلی پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت A10VSO با قابلیت کاربرد بصورت ثابت دارای سطح سرو صدای کاری پایین‌تری نسبت به پمپ‌های هیدرولیکی موبایل A10VO بوده و همچنین اولویت پمپ‌ هیدرولیک بوش رکسروت موبایل یا متحرک در درجه اول بر چگالی توان متمرکز می‌باشد.
انواع پمپ هیدرولیک پیستونی بوش رکسروت سری A10VSO و A10VO دارای رنج سایز‌های حجم جابجایی  مشخص از 10 تا 180 سی‌سی بر دور می‌باشند که سری‌های مختلف تولیدی کارخانه بوش رکسروت Bosch Rexroth را شامل شده است. این تیپ پمپ پیستونی رکسروت دارای ساختار صفحه زاویه گیر متغیرست که باعث انتقال هیدرواستاتیکی مناسب روغن در مدارات حلقه باز می‌شود.
دراین پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت جریان خروجی با مقدار سرعت گردش شفت (500 - 4400  rpm براساس سایزهای مختلف) و حجم جابجایی اولیه ثابت متناسب می‌باشد یعنی با تغییر زاویه، صفحه سواش پلیت براساس نوع رگولاتور کنترلی DR, ،DFR ،DFLR و یا ... دبی خروجی قابل تنظیم می‌باشد.
فشار قابل تحمل دائمی پمپ هیدرولیک رکسروت دبی متغیر بوش رکسروت A10VSO  و A10VO بر اساس سایز بین 250 بار تا 280 بار بوده و این میزان برای فشار لحظه ای یا ماکسیمیم در حدود 315 بار تا 350 با رمی‌باشد.
مواردی از شیرهای کنترل قابل نصب به پمپ هیدرولیک رکسروت A10VS  و A10VO عبارت است از:
 

اختصارات معنی
A10VO پمپ پیستونی دبی متغیر پیستونی محوری حلقه باز رکسروت برای کاربردهای موبایل
A10VSO پمپ پیستونی دبی متغیر پیستونی محوری حلقه باز رکسروت برای کاربردهای ثابت
DR رگولاتور کنترل فشار
DRG رگولاتور کنترل فشار هیدرولیکی با خط پیلوت
DFR رگولاتور کنترل کننده دبی و فشار
DG رگولاتور کنترل دو موقعیت از مدار، عملکرد مستقیم
DFLR رگولاتور کنترل همزمان فشار، دبی و توان
FHD رگولاتور کنترل دبی و فشار با خط پیلوت
DFE شیرکنترل فشار و دبی بصورت الکترونیک
ED شیر کنترل فشار بصورت الکتروهیدرولیک
FE شیر کنترل الکترونیکی دبی
EF.D تنظیمات الکتروهیدرولیکی تغیرات فشار با کنترل جریان(معکوس خصوصیت تناسبی)
EP شیر کنترل الکترو پروپشنال جابجایی سواش پلیت
EP.D کنترل الکترو پروپشنال جابجایی سواش پلیت برای دبی و فشار
LA کنترل توان براساس کنترل فشار بصورت های متفاوت(رنج و خط های گوناگون)

 
 
نوع کدبندی ابزار کنترلی در  دارای رنج گسترده ای از کنترل‌های وابسته بوده که بر‌اساس نیاز مدار هیدرولیکی پسوند یا پیشوند می‌پذیرد مثلا اختلاف DFR و DFR1 و DFR1 در پمپ پیستونی دبی متغیر رکسروت مربوط به اختلاف باز یا بسته بودن جریان خط X به تانک می‌باشد و یا در کنترل LA که بر‌اساس کنترل فشار خط پیلوت یا کنترل جریان و یا مقدار فشار و ... دارای پسوندهای متفاوت در کد پمپ هیدرولیک رکسروت می باشد.
 


پمپ هیدرولیکی رکسروت Rexroth
فروش پمپ هیدرولیکی رکسروت Rexroth
نماینده فروش پمپ هیدرولیکی رکسروت Rexroth
 ویژگی ها