امروز
1403 خرداد 29
51 19

واحد مراقبت ایرتک AIRTAC

خلاصه

واحد مراقبت Airtac واحد مراقبت پنوماتیک برند AirTac تایوان
ابتدا توضیحاتی کلی درباره فیلتر، رگلاتور و روغن زن که اجزای اصلی یک واحد مراقبت پنوماتیک  می باشند بیان شده، سپس در ادامه مشخصات واحد مراقبت (فیلتر، رگلاتور و روغن زن) AirTac آورده شده است.

هوای فشرده تولید شده، هنگام ترک از کمپرسور گرم، کثیف و دارای رطوبت است که می تواند باعث کاهش عمر تجهیزاتی از قبیل شیر ها و سیلندر ها شود. به همین علت قبل از اینکه بتوان از هوای فشرده استفاده کرد، نیاز به فیلتر شدن، تنظیم فشار و روان کاری (ترکیب شدن با روغن) دارد. وجود یک فیلتر در خط، هوای فشرده را تمیز می کند، به طوری که با تحت فشار قرار دادن هوا و به دام انداختن ذرات جامد (مانند گرد و غبار و خاک) و سیالاتی (مانند آب و روغن)، سیال مصرفی را پاکسازی می کند. در خط هوای فشرده، فیلتر در نزدیکی رگلاتور، روغن زن، شیر کنترل جهت و عملگر هایی مانند سیلندر و موتور نصب می شود.

ویژگی ها