امروز
1403 خرداد 29
19 18

فیلتر رگلاتور SMC

خلاصه

رگلاتور دیجیتال SMC ژاپن


فروش فیلتر رگلاتور SMC
نماینده فروش فیلتر رگلاتور SMC

واحد مراقبت (دوتکه) پنوماتیک طرح SMC ژاپن

واحد مراقبت (دوتکه) طرح SMC ژاپن
سایز : M5" , 1/8" , 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 2 اینچ
واحد مراقبت دو تکه = فیلتر رگولاتور + روغن زن
میزان دبی : 90 , 500 , 1700 , 3000 , 5000 لیتر در دقیقه
واحد مراقبت (دوتکه) طرح SMC ژاپن در مارک های
HPC , TECHNO AIR , AIR CONTROL , LMC , XCPC , STNC , VPC
واحد مراقبت (دوتکه) طرح SMC ژاپن مدل :
AC1010-M5 , AC2010-01 , AC2010-02 , AC3010-02 , AC3010-03
AC4010-03 , AC4010-04 , AC4010-06 , AC5010-06 , AC5010-10
AC1010M5D , AC2010-01D , AC2010-02D , AC3010-02D , AC3010-03D
AC4010-03D , AC4010-04D , AC4010-06D , AC5010-06D , AC5010-10D
AC1010 , AW1000 , AL1000 , AC2010 , AW2000 , LW2000
AC3010 , AW3000 , LW3000 , AC4010 , AW4000 , LW4000
AC5010 , AW5000 , LW5000

رگلاتور SMC ژاپن

رگلاتور دیجیتال SMC ژاپن

رگلاتور دیجیتال

SMC ITV2030ویژگی ها