امروز
1403 تیر 25
19 0

فیلتر رگلاتور فوروارد FORWARDA

خلاصه

واحد مراقبت فوروارد فیلتر رگلاتور , روغن زن , فیلتر Forward F.R.L unitفروش فیلتر رگلاتور فوروارد  FORWARDA
نماینده فروش فیلتر رگلاتور فوروارد  FORWARDA


واحد مراقبت Forward
سایز : "1/8 , "1/4 , "3/8 , "1/2 , "3/4 , "1
فشار کاری : 0 الی 16 بار  ماکسیمم
تنظیم فشار : 1.5 الی 12 بار , 0.5 الی 12 بار
قیمت واحد مراقبت فوروارد Forward
فروش واحد مراقبت فوروارد Forward
واحد مراقبت Forward مدل :
OU-1/8 , OU-1/4 , OU-3/8 , OU-1/2 , OU-3/4 , OU-1فیلتر رگولاتور Forward
سایز : "1/8 , "1/4 , "3/8 , "1/2 , "3/4 , "1
فشار کاری : 0 الی 16 بار  ماکسیمم
تنظیم فشار : 1.5 الی 12 بار , 0.5 الی 12 بار
قیمت فیلتر رگولاتور فوروارد Forward
فروش فیلتر رگولاتور فوروارد Forward
فیلتر رگولاتور Forward مدل :
OFR-1/8 , OFR-1/4 , OFR-3/8 , OFR-1/2 , OFR-3/4 , OFR-1

 

ویژگی ها