امروز
1403 خرداد 29
4 19

فیلتراسیون پنوماتیک

خلاصه

اساس کار روغن پاش هوای فشرده بر اساس اصل ونتوری است. هوا از یک تنگنا عبور داده می شود. به دلیل افت فشار به وجود آمده، عمل مکش روغن از مخزن انجام می شود و این روغن به صورت ذرات ریز وارد هوای فشرده می شود. می دانید افت فشار در هنگام مصرف هوای فشرده ایجاد می شود، بنابراین عمل روغن زنی نیز فقط در هنگام فعالیت دستگاه صورت می گیرد.

واحد مراقبت و فیلتراسیون سیستم پنوماتیک

•      تعریف واحد مراقبت سیستم پنوماتیک
این واحد در مسیر هوای فشرده قرار داده می شود. هوای فشرده قبل از ورود به هر ایستگاه کاری از این واحد عبور می کند. این واحد شامل قسمتهای زیر است:
۱- فیلتر هوا ۲- رگولاتور فشار همراه با فشارسنج ۳- روغن پاش
 
•     فیلتر هوا
وجود رطوبت، آلودگی ها و روغن های اضافی موجود در سیستم می تواند باعث فرسایش و ایجاد رسوب اجزاء داخلی قطعات پنوماتیکی شود. همچنین در هنگام به وجود آمدن نشتی، این آلودگی ها می توانند از سیستم خارج شوند. این موضوع می تواند در صنایعی نظیر صنایع غذایی، دارویی یا شیمیایی باعث آلودگی محصولات شود. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی از فیلتر هوا استفاده می شود.
 
•    نحوه عملکرد فیلتر هوا
هوای فشرده با فشار زیاد از سمت چپ وارد می شود و از یک تیغه موج گیر عبور می کند. هوا، بر اثر عبور از این تیغه دارای حرکت دورانی می شود و بر طبق نیروی گریز از مرکز، ذرات سنگین گرد و غبار و قطرات آب موجود در هوا از آن جدا شده و به جداره داخلی کاسه فیلتر برخورد کرده و سپس در انتهای کاسه جمع می شوند. سپس هوای پاک شده از داخل عناصر فیلتری دارای منفذ عبور می کند تا بدین ترتیب ذرات کوچکتر نیز از آن جدا شوند. در نهایت هوای تصفیه شده از سمت راست خارج شده و وارد سیستم می شود.
نکته بعدی این است که هرچه عناصر فیلتری دارای منافذ کوچکتری باشند، عمل فیلتراسیون بهتر انجام می شود.

تعمیرات و نگهداری فیلترهای هوا

•    به دلیل نفوذ گرد و غبار و رسوبات به منافذ فیلتر، باید هر چند وقت یکبار آن را تمیز نموده یا تعویض نمایید. سطح آب جمع آوری شده در کاسه فیلتر، قبل از آنکه به علامت ماکزیمم برسد باید تخلیه شود، در غیر این صورت آب تقطیر شده موجود در کاسه فیلتر، مجدداً وارد مسیر هوای فشرده خواهد شد.
 
•    نحوه تخلیه آب جمع آوری شده در کاسه فیلتر هوای فشرده: اگر در یک مدت زمان کوتاه در کاسه فیلتر مقدار زیادی آب جمع شود، بهتر است از تخلیه اتوماتیک به جای تخلیه دستی استفاده نمایید.
 
•    رگولاتور فشار
وظیفه این قسمت تنظیم و تثبیت فشار هوای ورودی به سیستم است. فشار هوای فشرده ای که توسط  کمپرسور تولید می شود دارای نوسان است که این نوسان می تواند روی عملکرد صحیح سیستم تأثیر منفی بگذارد. با استفاده از رگولاتور فشار می توانید فشار ورودی به سیستم را مشاهده کنید. همیشه باید فشار هوای ورودی به رگولاتور بیش از فشار هوای مورد نیاز سیستم باشد، در غیر اینصورت ممکن است اعمال فوق به صورت صحیح انجام نشوند.
می دانید فشار ورودی همواره باید بالاتر از فشار خروجی باشد. به کمک پیچ تنظیم فشار روی این شیر می توان فشار مورد نیاز مصرف کننده را تأمین نمود. همچنین در قسمت تحتانی این شیر یک دیافراگم و یک فنر وجود دارد. فشار خروجی بر یک سطح دیافراگم اعمال شده و نیروی فنر بر سطح دیگر دیافراگم اعمال می شود. در حقیقت نیروی این فنر توسط پیچ تنظیم فشار، تنظیم می شود. هر چقدر که پیچ را سفت کنید فشار مصرف کننده افزایش می یابد و هر چقدر که آن را شل کنید، فشار مصرف کننده کاهش می یابد.
P1=فشار ورودی P2=فشار خروجی (مصرف کننده) هنگامی که فشار بخش مصرف کننده ناگهان افزایش یابد (مثلاً بر اساس تغییرات بار سیلندر)، دیافراگم در جهت مخالف نیروی فنر حرکت کرده و باعث کاهش سطح مقطع نشیمنگاه شیر شده و یا آنرا کاملاً می بندد (یعنی هوای ورودی کاهش یافته یا موقتا قطع می شود). سپس دریچه ای که در وسط دیافراگم وجود دارد باز شده و فشار اضافی می تواند از طریق روزنه های تخلیه به اتمسفر تخلیه شود. پس از آن چنانچه فشار بخش مصرف کننده کاهش یابد، نیروی فنر روزنه های تخلیه را می بندد و سطح مقطع نشیمنگاه را افزایش می دهد (یعنی مسیر هوای ورودی موقت باز می شود).
 
•    روغن زن هوای فشرده
برای اینکه سائیدگی، زنگ زدگی و نیروی اصطحکاک در برخی از قطعات پنوماتیکی کمتر گردد، لازم است که این قطعات روغن کاری گردند. البته به عنوان یک قاعده، هوای فشرده تولید شده باید خشک باشد، زیرا هوای روغن زده شده برای برخی از قطعات پنوماتیکی زیان آور خواهد بود. اما در برخی موارد روغن کاری قطعات قسمت قدرت یک سیستم پنوماتیکی ضروری است، در نتیجه روغن کاری هوای فشرده باید محدود به قسمت هایی شود که نیاز به روغن کاری دارند.
 
•    نحوه عملکرد روغن زن هوای فشرده
اساس کار روغن پاش هوای فشرده بر اساس اصل ونتوری است. هوا از یک تنگنا عبور داده می شود. به دلیل افت فشار به وجود آمده، عمل مکش روغن از مخزن انجام می شود و این روغن به صورت ذرات ریز وارد هوای فشرده می شود. می دانید افت فشار در هنگام مصرف هوای فشرده ایجاد می شود، بنابراین عمل روغن زنی نیز فقط در هنگام فعالیت دستگاه صورت می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر و موارد بیشتر با شرکت تماس بگیرید

 


ویژگی ها


•    تعریف واحد مراقبت
•    فیلتر هوا
•    نحوه عملکرد فیلتر هوا
•    چند نکته در مورد تعمیرات و نگهداری فیلترهای هوا
•    رگولاتور فشار
•    روغن زن هوای فشرده
•    نحوه عملکرد روغن زن هوای فشرده