امروز
1403 خرداد 29
25 18

فلو کنترل پنوماتیک

خلاصه

فلو کنترل پنوماتیک که برای تنظیم و کنترل سرعت جک پنوماتیک یا سیلندر پنوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد. فلو کنترل سر جکی پنوماتیک با اندازه گیری رزوه سر جک و قطر شیلنگ مشخص می گرددفلو کنترل ولو پنوماتیک
فلو کنترل بین راهی LMC,
فلو کنترل بین راهی
محصولات پنوماتیک
 همچنین قطعات بازار پنوماتیکی نظیر
 فلو کنترل ولو- فلو کنترل هیدرولیک -  فلو کنترل سرجکی - فلو کنترل آب -  فلو کنترل برقی مناسب عرضه میگردد.
 
فلو کنترل
فلو کنترل پنوماتیک سایز 1/8 مدل 06-ASC م LMC موجود است
فلو کنترل پنوماتیک سایز 1/4 مدل 08-ASC م LMC موجود است
فلو کنترل پنوماتیک سایز 3/8 مدل 03-ASC م LMC موجود است
فلو کنترل پنوماتیک سایز 1/2 مدل 04-ASC م LMC موجود است
 فلو کنترل پنوماتیک
فلو کنترل سرجکی از جمله قطعات سیستم های پنوماتیک محسوب می شود که جهت تنظیم میزان فشار باد و همچنین کاهش و یا افزایش سرعت حرکت در جک های پنوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.
فلوکنترل سرجکی با کنترل هوای وارد شده به سیلندر، سبب کاهش فشار ورودی به سیلندر و در نتیجه نیاز به استفاده از نیروی اولیه کمتر در طی عملکرد سیلندر می شود.
فلو کنترل پنوماتیک در واقع فلوکنترل سرجکی زمانی کاربرد خواهد داشت که بخواهیم سیلندر با نیرویی کمتر از آنچه که توانایی اعمال آن را دارد عمل کند.
فلوکنترل سرجکی پنوماتیک همانند یک سد به روی مسیر، میزان ورود و خروج هوای فشرده را تنظیم می کند.
این قطعه پنوماتیک در ابعاد استاندارد به تولید رسیده و معیار انتخاب آن اندازه رزوه سر جک و قطر شیلنگ می باشد.
فلو کنترل پنوماتیک برای کنترل دبی جریان ورودی به عمل کننده ها ( جک ها ، هیدروموتور ها ) و در نتیجه ، کنترل سرعت آنها به کار می روند. فلو کنترل پنوماتیک
معمولا این فرآیند با تغییر مساحت  مقطع اوریفیس کنترل انجام می شود .
مشخصه های جریانی اوریفیس ، مهمترین نقش را در طراحی ادوات کنترلی  در هیدرولیک ، ایفا می کنند.
 
 

 

ویژگی ها