امروز
1403 خرداد 29
26 18

شیلنگ پنوماتیک کنتیک KINETIC

خلاصه

شیلنگ پنوماتیک کنتیک KINETIC چین شیلنگ شیلنگ پنوماتیک کنتیک   KINETICانواع شیلنگ های نرم و خشک پنوماتیک برای مصارف گوناگون در سایز ها و رنگ های مختلف برای انتقال هوای فشرده در مدار های پنوماتیکی شیلنگ شیلنگ پنوماتیک کنتیک   KINETIC

 

ویژگی ها