امروز
1401 آذر 7
14 22

شیر برقی پنوماتیک الیت

خلاصه

نماینده فروش شیر برقی پنوماتیک الیت عامل فروش شیر برقی پنوماتیک الیتاین محصولات را با بهترین نوع در اختیار مشتری قرار میدهیم
به طوری که هر گونه مشکلی از نظر جنس فروخته شده پیش اید ما جنس را پس گرفته و دوباره جابه جا میکنیم البته اینجا گارانتی از جانب ماست که نظر و استفاده مشتری حق مصلم هستش
 

ویژگی ها