امروز
1403 خرداد 29
54 19

شیر برقی رکسروت REXROTH

خلاصه

فروشنده شیر برقی 1/4 2-5 رکسروت REXROTH آلمانفروش شیر برقی رکسروت REXROTH
نماینده فروش شیر برقی رکسروت REXROTH
وارد کننده شیر برقی رکسروت REXROTH
این نوع شیر ها به صورت مستقیم توسط نیروی برق (سلنوئید) کار می کنند. با توجه به نیرو های دینامیکی و استاتیکی که به خاطر وجود فشار و جریان در شیر به وجود می آیند، از شیر های کنترل جهت مستقیم فقط می توان تا سایز 10 استفاده نمود. این محدوده مربوط به توانی در حدود 120 لیتر در دقیقه با فشار کاری 350 بار می باشد. در این حالت اغلب از شیر های کنترل جهت مستقیم سلنوئیدی استفاده می شود. در صورت نیاز به شیر کنترل جهت با سایز بزرگتر از 10 باید از شیر های کنترل جهت پیلوتی (الکتروهیدرولیکی) استفاده نمود.


شیر برقی رکسروت REXROTH

 شیر کنترل جهت با فرمان (سلونوئیدی) هیدرولیک بوش رکسروت BOSCH REXROTH آلمان

بررسی و انتخاب شیر هیدرولیک فرمان هیدرولیک ساخت بوش رکسروت آلمان اصلی

فروش و تامین انواع ولو کنترل جهت سلونوئیدی رکسروت REXROTH از نمایندگی شیر رکسروت در ایران

شیر فرمان برقی هیدرولیکی رکسروت ساده و پیلوت‌دار :

مدل های :

4WE6 – 4WE10 – 4WEH16 – 4WEH25 – 4WEH32 

M-3SED6 – M-SED10 – M-3SEW6 – M-3SEW10

در سایزهای (1/4) | (3/8) | (1/2) | (3/4) | (1.1/4) ⇐ (انتخاب بر اساس دبی عبوری از شیر)

فرمانهای :  بسته ، Pبسته ، باز ، وسط H و حالات خاص دیگر هیدرولیکی

و سلونوئیدهای DC و AC در انواع ولتاژ 220 ولت ، 110 ولت و 24 ولت

شیر برقی رکسروت

شیر برقی Rexroth

شیر برقی پنوماتیک REXROTH

شیر برقی 1/4 رکسروت REXROTHویژگی ها