امروز
1403 خرداد 29
24 19

شیر برقی رکسروت REXROTH

خلاصه

شیر برقی رکسروت REXROTH شیر کنترل جهت با فرمان (سلونوئیدی) هیدرولیک بوش رکسروت BOSCH REXROTH آلمان بررسی و انتخاب شیر هیدرولیک فرمان هیدرولیک ساخت بوش رکسروت آلمان اصلی

شیر فرمان برقی هیدرولیکی رکسروت ساده

مدل های :

4WE6 – 4WE10 – 4WEH16 – 4WEH25 – 4WEH32 

M-3SED6 – M-SED10 – M-3SEW6 – M-3SEW10

در سایزهای (1/4) | (3/8) | (1/2) | (3/4) | (1.1/4) ⇐ (انتخاب بر اساس دبی عبوری از شیر)

فرمانهای :  بسته ، Pبسته ، باز ، وسط H و حالات خاص دیگر هیدرولیکی

و سلونوئیدهای DC و AC در انواع ولتاژ 220 ولت ، 110 ولت و 24 ولت

ویژگی ها