امروز
1403 تیر 24
51 23

اکچویتور پروال PROVAL

خلاصه

اکچویتور پنوماتیک پروال PROVAL ترکیهاکچیتور پرووال

اکچیتور PROVAL

اکچیتور پنوماتیک پرووال

proval actuator 

فروش انواع و اقسام اکچویتور پنوماتیک با در نظر گرفتن گشتاور تولیدی از 40N.m به بالا می باشد.

– جهت خرید اکچویتور پنوماتیک و اگاهی از قیمت اکچویتور پنوماتیک

طرز کار (نحوه ی عملکرد) اکچویتورهای پنوماتیک : این اکچویتورها بر اساس گشتاور تولیدی تقسیم بندی می شوند. برای انتخاب اکچیتور باید سایز شیری و همچنین فشار سیال درون خط مد نظر یاشند. در صورت نصب شیر برقی نامور این عملگرها برقی میشوند و در صورت نصب پوزیشنر نیز بر روی آنها با استفاده از سیگنال انالوگ میتوان شیر را به صورت درصدی کنترل کرد.به این شیرها،شیر بادی نیز اطلاق میشود.

قدرت اکچویتور

40N.m,52N.m,63N.m

75N.m,83N.m,92N.m

105N.m,125N.m,140N.m

160N.m,190N.m,210N.m

240N.m,270N.m
 

ویژگی ها