امروز
1403 خرداد 29
45 19

انگل ولو ODE

خلاصه

انگل ولو استیل با اکچویتور پنوماتیک ODE
 

محصول: انگل ولو استیل با اکچویتور پنوماتیک Angle Valve ODE

ساخت: ایتالیا

مدل: ۲۱IA4T15GC2

سایز: ½ اینچانگل ولو 1/2 ایتالیا ODE

انگل ولو 3/4 ایتالیا ODE

انگل ولو 1 ایتالیا ODE

انگل ولو 1/4-1 ایتالیا ODE

انگل ولو 1/2-1 ایتالیا ODE

انگل ولو 2 ایتالیاODE

انگل استیل 316انگل ولو ODE ایتالیا در سایز های مختلف و قیمت های تجاری قابل ارائه می باشد.

انگل ولو ODE ایتالیا استین لس استیل بوده و تا دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد برای سیالاتی چون آب، آب داغ، بخار تا ۱۸۰ درجه، سیالات خوراکی و مخصوص صنایع غذایی مناسب می باشد.


 

ویژگی ها