امروز
1403 خرداد 29
16 18

اتصالات پنوماتیک CDC

خلاصه

اتصال پنوماتیک CDC کره اتصالات مارک CDC کره یکی از با کیفیت ترین فیتینگ میباشد

اتصالات مارک CDC کره یکی از با کیفیت ترین فیتینگ های موجود در بازار می باشد.

اتصالات پنوماتیک قابلیت نصب بر روی قطعات مختلفی را دارند.

فیتینگ مارک CDC در مدل P مناسب برای عبور هوای فشرده می باشد.

لازم به ذکر است مناسب برای عبور مایعات ، روغن و گاز نمی باشد.

انواع اتصالات مارک سی دی سی به شرح زیر است:

اتصال مستقیم با کد PC

اتصال زانویی با کد PL

سه راه T با کد PT

سه راه Y با کد PWT

رابط شیلنگ خور مستقیم با کد PU

رابط شیلنگ خور زانویی با کد PUL

رابط شیلنگ خور سه راه T با کد PUT

رابط شیلنگ خور سه راه Y با کد PY

متریال آببندی فیتینگ مارک CDC از NBR و جنس بدنه برنج می باشد.
ویژگی ها